Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên

5. Nguyễn Thanh Khanh*, Trịnh Văn Sơn**, Nguyễn Thị Minh Hòa**, Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên, Chuyên san Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 5A(127), tr. 73-85.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
* Trường Đại học Kinh tế Huế

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

9. Hoàng Hùng*, Trần Văn Hòa**, Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, 6(56), tr. 14-22.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Kinh tế Huế

Nghiên cứu so sánh các phương pháp thiết kế tăng cường khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dán gần bề mặt theo ACI 440.2R-08 và ISIS (Canada)

Nghiên cứu so sánh các phương pháp thiết kế tăng cường khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dán gần bề mặt theo ACI 440.2R-08 và ISIS (Canada)

10. Trần Văn Huy*, Nguyễn Văn Ngôn*, Lê Thanh Phong*, Phạm Trường Hiếu*, Nghiên cứu so sánh các phương pháp thiết kế tăng cường khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dán gần bề mặt theo ACI 440.2R-08 và ISIS (Canada) , Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 11 (132) Q1, tr. 45-49.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế