Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022


Đơn vị lưu trữ cờ.

Hội thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 thu hút 45 tác giả và nhóm tác giả có thiết bị tham gia. Các tác giả đến từ 4 trường cao đẳng: Cao đẳng Công nghiệp Huế, Cao đẳng Y tế Huế, Cao đẳng Giao thông Huế, Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế và 2 Trung tâm GDNN - GDTX: thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà.

Hội thi được tổ chức thành 5 tiểu ban thi, với tổng cộng 18 thiết bị, dụng cụ, mô hình thuộc các nghề, nhóm nghề: điện lạnh, điện công nghiệp, hàn và công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, xây dựng dựng, y dược và nông nghiệp.

Nhóm thiết bị đào tạo đăng ký dự án của các trường thuộc nhóm nghề mã cấp 2 theo thông tin của Bộ LĐ-TB & XH về công việc ban hành Danh mục, nghề đào tạo cấp độ IV trung cấp, cao đẳng cấp.

BCT Hội thi cũng đã tảo 18 giải cho các mô hình, thiết bị, với 4 giải nhất, 4 giải nhì và 4 giải ba và 6 giải khuyến khích.


Tác giả, tác giả nhóm có mô hình đạt giải Ba

Tác giả, nhóm tác giả có mô hình được giải khuyến khích

Về phía trường Cao đẳng Giao thông Huế có ba thiết bị của trường: "Thực hiện số hóa 3D các linh kiện, phụ tùng ô tô bằng máy điện thoại" của nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Đặng Phước lâm, TS. Hoàng Hùng,  đạt giải Ba  ; " Sa bàn bài tập lái tổng hợp"   của nhóm tác giả Gv. Hồ Xuân Đạo, ThS Nguyễn Xuân Trung; " Xe điện ba bánh điều khiển bằng chân" của nhóm tác giả - ThS. Phan Tại Khương Hoàng, ThS. Nguyễn Xuân Trung, ThS. Dương Văn Lập đã đạt giải khuyến khích.


GV. Hồ Xuân Đạo  giới thiệu "Thiết bị Sa bàn bài lái xe tổng hợp"

ThS. Nguyễn Đặng Phước Lâm trình bày giới thiệu "Thực hiện số hóa 3D các linh kiện, phụ tùng ô tô bằng máy điện thoại


Thông tin khác