Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Ngành Kế toán học gì? Ra trường làm gì?


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH 

  • Ngành Kế toán có 5 chuyên ngành sau: Kế toán - Kiểm toán, Kế toán - Tài chính, Kế toán - Ngân hàng, Kế toán công, Kế toán tổng hợp
  • Đào tạo kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán như tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng phối hợp và thực hiện công việc trong môi trường làm việc theo nhóm, các kỹ năng chuyên môn cần thiết như đọc báo cáo tài chính, phân tích tài chính, các kỹ năng thương lượng, đàm phán,...

TỐ CHẤT VÀ KỸ NĂNG PHÙ HỢP VỚI NGÀNH

 Để theo học và thành công trong ngành Kế toán, bạn cần phải có những tố chất và kỹ năng sau:

  • Có khả năng tính toán, tư duy logic.
  • Cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc
  • Có tính kỷ luật, kiên trì
  • Chịu áp lực tốt, hứng thú với những ý nghĩa được đem lại từ các con số và đam mê trong lĩnh vực kế toán.

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGÀNH KẾ TOÁN

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí như:

  • Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính Nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng
  • Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính - CFO, Quản lý tài chính ở các tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế
  • Nghiên cứu viên, Giảng viên, Thanh tra kinh tế,…