Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường CĐGT Huế giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ThS. Nguyễn Đăng Thông – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong thời gian từ Đại hội nhiệm kỳ 2017 -2022 đến nay, những tồn tại, khó khăn cần khắc phục; đề xuất các kiến nghị đối với Công đoàn cấp trên và thống nhất bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Nguyễn Đăng Thông – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động công đoàn của Công đoàn Trường từ nay đến hết nhiệm kỳ.


ThS. Nguyễn Đăng Thông – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, với việc bầu bổ sung đ/c Lê Thanh Phong (Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD) vào BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022. Như vậy, BCH Công đoàn bao gồm:

1. Đ/c Hồ Hải An – Phó Giám đốc TT Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT

2. Đ/c Lê Văn Anh – Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán

3. Đ/c Lê Thị Bạch Dương – Giáo viên Khoa Cơ điện

4. Đ/c Lê Quang Hoàng – Giám đốc TT Sát hạch

5. Đ/c Châu Quốc Phong – Nhân viên TT Bảo trì và sửa chữa ô tô

6. Đ/c Lê Thanh Phong – Giám đốc TT Thí nghiệm và KĐXD

7. Đ/c Trần Lê Uyên Phương – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán

8. Đ/c Nguyễn Anh Tài – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

9. Đ/c Hoàng Trọng Kim Trường – Chuyên viên phòng Đào tạo

Đồng thời, Hội nghị cũng đã trực tiếp tiến hành bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, với kết quả, đ/c Nguyễn Anh Tài giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Trường, đ/c Lê Thị Bạch Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Trường và đ/c Lê Quang Hoàng giữ chức vụ UVTV Công đoàn Trường.


Thông tin khác