Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Giảng viên Hoàng Hùng bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế

Hội đồng cùng giáo viên hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm với NCS. Hoàng Hùng

Sau thời gian 3 năm học tập và nghiên cứu Ths. Hoàng Hùng "giảng viên Trường Cao đẳng giao thông Huế" đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với luận án "Nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải xe buýt tại Thừa Thiên - Huế". Luận án đã đáp ứng các yêu cầu của luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hội đồng cũng đã bỏ phiếu thông qua 7/7/7 phiếu nhất trí đề nghị Đại học Huế và Trường Đại Học Kinh tế công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Hoàng Hùng. 


Thông tin khác