Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025

Đến tham dự đại hội, có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế, đồng chí Trần Hải Yến- Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành ủy Huế và các đồng chí đại diện các ban của Thành ủy. Về phía nhà trường có đồng chí Nguyễn Đăng Thông-Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 81 Đảng viên.


Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký điều hành Đại hội


Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ trường Cao đẳng Giao thông Huế đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Giao thông Huế đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ban hành kế hoạch, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Công tác kiểm tra giám sát và công tác lãnh đạo đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ được chú trọng… Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.


ThS. Nguyễn Đăng Thông – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015- 2020

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đã đề ra, quan tâm công tác xây dựng Đảng, chú trọng quán triệt, thực hiện nghị quyết TW4 khoá XII của Đảng; tiếp tục rà soát sự phân công nhiệm vụ trong chi bộ, cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, chú trọng công tác tự kiểm tra trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.


Ông Nguyên Xuân Hòa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại Hội.


Ông Nguyên Xuân Hòa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành trường Cao đẳng Giao thông Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 02 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. BCH Đảng bộ trường Cao đảng giao thông Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đồng chí Ngô Sĩ Các – Phó Hiệu trưởng

2. Đồng chí Trương Diên Thọ - Phó Hiệu trưởng

3. Đồng chí Hoàng Tiến Dũng – Giám đốc Trung tâm kỹ thuật nghiệp vụ GTVT

4. Đồng chí Lê Thị Bạch Dương – Trưởng Tổ Bộ môn cơ bản

5. Đồng chí Lê Quang Hoàng - Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB

6. Đồng chí Hoàng Hùng – Phó phòng KH,ĐN&ĐBCL

7. Đồng chí Nguyễn Đặng Phước Lâm – Trưởng phòng Đào tạo

8. Đồng chí Đỗ Trọng Nhân – PGĐ. Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT

9. Đồng chí Trần Lê Uyên Phương - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

10. Đồng chí Nguyễn Anh Tài - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

11. Đồng chí Lê Quang Kính – Giám đốc Trung tâm Bảo trì và sửa chữa ô tô


Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.


Thông tin khác