Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Quá trình thành lập khoa Công nghệ kỹ thuật giao thông

  • Năm 1993, thành lập Tổ Giáo viên lý thuyết.
  • Năm 1995, thành lập Ban Giáo viên lý thuyết.
  • Năm 2006, thành lập Khoa Cơ khí giao thông trên cơ sở Ban Giáo viên lý thuyết.
  • Đào tạo các ngành trình độ cao đẳng: Công nghệ ô tô
  • Đào tạo các ngành trình độ trung cấp: Bảo trì và sửa chữa ô tô, Điện công nghiệp và dân dụng và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.
  • Tham gia đào tạo liên thông cao đẳng, đại học và hệ sơ cấp nghề.


Đội ngũ giáo viên

Phan Tấn Đàn

Phan Tấn Đàn

Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ khí

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực

ptdan.cdgt@thuathienhue.gov.vn

Lê Trọng Dũng

Lê Trọng Dũng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm bảo trì và sửa chữa ôtô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật ôtô

ltdung.cdgt@thuathienhue.gov.vn

Lê Quang Kính

Lê Quang Kính

Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực

lqkinh.cdgt@thuathienhue.gov.vn

Ngô Sĩ Các

Ngô Sĩ Các

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật ôtô máy kéo

nscac.cdgt@thuathienhue.gov.vn