Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của học sinh ngành xây dựng ở Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của học sinh ngành xây dựng ở Trường Cao đẳng Giao thông Huế

13. Nguyễn Thị Ngọc Huyền*, Cao Lê Thanh Hải**. Nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của học sinh ngành xây dựng ở Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Thông báo Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 2 (31), tr. 157-166.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế

Nghiên cứu, chế tạo bộ điều khiển hỗ trợ quá trình phanh phụ trên xe ô tô tập lái sử dụng hộp số tự động và bướm ga điều khiển điện tử

Nghiên cứu, chế tạo bộ điều khiển hỗ trợ quá trình phanh phụ trên xe ô tô tập lái sử dụng hộp số tự động và bướm ga điều khiển điện tử

17. Lê Quang Kính*, Nghiên cứu, chế tạo bộ điều khiển hỗ trợ quá trình phanh phụ trên xe ô tô tập lái sử dụng hộp số tự động và bướm ga điều khiển điện tử, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, 23, tr. 48 - 53.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời

Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời

1. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Trần Như Khuyên***, Nguyễn Thanh Hải***, Ngô Quốc Hưng*, Trần Như Khánh***, Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24/2015, trang 43-50.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
*** Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3. Trịnh Văn Sơn*, Nguyễn Thanh Khanh**, Nguyễn Hoài Đức***. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 101, số 2 (2015), trang 207-219.
* Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
*** Công an tỉnh Quảng Trị