• 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  • daotao@cdgthue.edu.vn
  • (0234) 3 823044 -104

Trường Cao đẳng Giao thông Huế Transport College of Hue

Tuyển sinh các lớp điều khiển phương tiện thủy nội địa

Trường Cao đẳng Giao thông Huế thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phương tiện thủy nội địa, cụ thể các lớp sau:

Tuyển sinh các lớp điều khiển phương tiện thủy nội địa

 A. CÁC LỚP CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

I. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Người lái phương tiện

1. Đối tượng tuyển sinh:                    Đủ 18 tuổi trở lên

2. Thời gian của khóa học:                295 giờ (38 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ người lái phương tiện, được phép trực tiếp điều khiển:

- Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn.

- Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa.

- Phương tiện có sức chở đến 12 người hoặc bè.

 II. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Thợ máy

1. Đối tượng tuyển sinh:                    Đủ 16 tuổi trở lên

2. Thời gian của khóa học:                295 giờ (38 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ thợ máy, được đảm nhiệm chúc danh thợ máy của các loại phương tiện thủy nội địa.

 III. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Thủy thủ

1. Đối tượng tuyển sinh:                    Đủ 16 tuổi trở lên

2. Thời gian của khóa học:                295 giờ (38 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ thủy thủ, được đảm nhiệm chúc danh thủy thủ của các loại phương tiện thủy nội địa.

B. LỚP BỒI DƯỠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

I. Thuyền trưởng hạng tư

1. Đối tượng tuyển sinh:        Có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện

2. Thời gian của khóa học:    37 giờ (6 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn: Thuyền trưởng hạng tư, được điều khiển:

a) Phương tiện chở khách ngang sông cỡ nhỏ.

b) Phương tiện chở khách có sức chở đến 20 khách.

c) Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 100 tấn.

d) Phương tiện không thuộc các điểm a, b, c như trên có công suất máy chính đến 100 sức ngựa.

C. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đơn đề nghị (Theo mẫu, có bán tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế);

2. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

3. Bản sao giấy CMND;

4. 04 ảnh màu chân dung 4x6 cm;

        5. 04 ảnh màu chân dung 2x3 cm.

Thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ Học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Giao thông Huế Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ - thành phố Huế

Điện thoại: 0234 3 944 589