• 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  • daotao@cdgthue.edu.vn
  • (0234) 3 823044 -104

Trường Cao đẳng Giao thông Huế Transport College of Hue

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

I. THÔNG TIN THÍ SINH

II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ