• 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  • daotao@cdgthue.edu.vn
  • (0234) 3 823044 -104

Trường Cao đẳng Giao thông Huế Transport College of Hue

Trung tâm tư vấn tuyển sinh cập nhật thu nhận hồ sơ ô tô các hạng

Trung tâm tư vấn tuyển sinh cập nhật tình hình thu nhận hồ sơ ô tô các hạng đến ngày 17/8/2023

Trung tâm tư vấn tuyển sinh cập nhật thu nhận hồ sơ ô tô các hạng

Hạng

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

B1

122

9/9/2023

24/11/2023

B2

392

9/9/2023

10/12/2023

C

269

11/12/2023

3/5/2024

B1-B2

292

   

B2-C

258

25/11/2023

24/12/2023

B2-D

254

30/9/2023

20/11/2023

C-D

253

31/8/2023

29/9/2023

C-E

252

30/9/2023

20/11/2023

D-E

252

30/9/2023

29/10/2023

FC

307