TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN

 

Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế Huế.

Điện thoại - Fax: 0234.3823044

Giám đốc: ThS. Đặng Văn Phước

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Đăng Hoàng Tú

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Huế, đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học góp phần ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Họ và tên: Đặng Văn Phước
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Đăng Hoàng Tú
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Phó giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Đặng Thị Hoài Phương
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Phương
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.