TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2015 trên cơ sở Phòng Thí nghiệm kiểm định xây dựng LAS-XD1216 thuộc Khoa Xây dựng

Địa chỉ:____          Tầng II nhà C, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________           365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:         0543 823044 - nhánh 110

Giám đốc:          Thạc sĩ Lê Thanh Phong

 

 

Họ và tên:  Hoàng Ngọc Vũ
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Lê Thanh Phong
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Trần Viết Đài
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Trần Văn Huy
Năm sinh: 1992
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Ngôn
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Giảng viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu