TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2015 trên cơ sở Phòng Thí nghiệm kiểm định xây dựng LAS-XD1216 thuộc Khoa Xây dựng

Địa chỉ:____          Tầng II nhà C, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________           365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:         0543 823044 - nhánh 110

Giám đốc:          Thạc sĩ Lê Thanh Phong

 

Họ và tên: Lê Thanh Phong
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Trần Viết Đài
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Phan Tại Khương Hoàng
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên:  Trần Văn Huy
Năm sinh: 1992
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu