Họ và tên: Lê Thành Tuấn
Năm sinh: 1985
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Chức vụ: Nhân viên tổ Phương tiện - Thiết bị kỹ thuật
Điện thoại:  
E-mail: lThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu