Họ và tên: Nguyễn Trọng Trường
Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học
Chức vụ: Nhân viên tổ Phương tiện - Thiết bị kỹ thuật
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu