Họ và tên: Lê Quang Hoàng
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hoạt động sáng kiến

  • Lê Quang Hoàng, Nguyễn Đăng Thông (2015), Giải pháp điều chỉnh tăng thêm 1 ghép xe vào nơi đổ hạng B và điều chỉnh dịch chuyển ghép xe vào nơi đổ hạng D vào vị trí mới, Loại B.
  • Lê Quang Hoàng (2014), Xử lý thoát nước đọng trong hình liên hoàn tại Trung tâm Sát hạch, Loại B.
  • Lê Quang Hoàng (2013), Lùi bài thi kết thúc 30m, Loại C.

 

Danh hiệu, khen thưởng

  • Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh (2017)
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2014)
  • Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ (2012)
  • Bằng khen của Trung ương Đoàn TCNS HCM (2007, 2008)

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu