Họ và tên: Nguyễn Lưu Kỳ
Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Khoa học máy tính

Chức vụ:  
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sáng kiến

  • Nguyễn Lưu Kỳ, Trần Hữu Tấn, Nguyễn Đăng Thông, Nguyễn Xuân Trung (2009). Giải pháp quản lý, vận hành, bảo vệ mạng tin học nội bộ (LAN), mạng internet và thiết bị tin học. Loại C.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu