TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

 

Địa chỉ: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại - Fax: 054.3853555

Giám đốc: Ths. Lê Quang Hoàng

Phó giám đốc: Cử nhân Ngô Viết Việt

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Huế, là trung tâm sát hạch lái xe loại I, được xây dựng theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

Trung tâm có đầy đủ các hạng mục công trình cơ bản và công trình phụ trợ (gara, nhà ăn, phòng nghỉ), ôtô sát hạch và thiết bị kiểm tra chấm điểm theo quy định tiêu chuẩn ngành số 22TCN-286-01 Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tổ chức sát hạch tất cả các hạng giấy phép lái xe.

2. Bố trí sân tập lái để học các khoa mục thực hành lái xe ôtô, môtô.

Hoạt động dịch vụ:

1. Cho thuê xe ôn luyện trong hình, trên đường (có giáo viên hướng dẫn).

2. Có phòng nghỉ cho những thí sinh ở xa.

3. Có nhà ăn phục vụ.

   
   
   

 

Họ và tên: Hoàng Tiến Dũng
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

Họ và tên: Ngô Viết Việt
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ và tên:  Nguyễn Lưu Kỳ
Năm sinh: 1978
Chức vụ:  Phó giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Nhân viên tổ TC-KH
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Nhân viên tổ TC-KH
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Dương Thành Lam
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Nhân viên tổ TC-KH
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Khoa Thanh Duẫn
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Nhân viên tổ PT - TBKT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Nhân viên tổ PT - TBKT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Trường
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Nhân viên tổ PT - TBKT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Lê Thành Tuấn
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Nhân viên tổ PT - TBKT
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu