Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tùng
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Trung cấp chính trị
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: nntungThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu