Họ và tên: Trần Xuân Cầm
Năm sinh: 1995
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cơ khí ô tô
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu