Họ và tên: Trần Hải Minh
Năm sinh: 1984
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cơ khí chế tạo máy
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu