Họ và tên: Châu Quốc Phong
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Máy ô tô bậc 5/7
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hoạt động khoa học, sáng kiến

    • Châu Quốc Phong (2013), Dụng cụ tháo lắp cụm bi moay ơ, Loại B
    • Châu Quốc Phong (2012), Cảo lò xo giảm sốc, Loại B
    • Châu Quốc Phong (2011), Nắp thoát hơi axit bình ắc quy xe Daewoo Lanos, Loại C
    • Trần Văn Thịnh, Châu Quốc Phong (2009), Phục hồi các loại cụm mâm ép lò xo màng, Loại C

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu