Họ và tên: Phan Tấn Đàn
Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cơ khí động lực

Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ khí
Điện thoại:  
E-mail: ptdanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu