Quá trình hình thành và phát triển:

Trung tâm Bảo trì và sửa chữa Ô tô Trường Cao đẳng Giao thông Huế được thành lập năm 2008 với tên gọi ban đầu là Xưởng Thực hành sửa chữa ô tô thuộc khoa cơ khí Giao thông Trường Trung học giao thông vận tải Huế và có 3 người (01 kỹ sư Cơ khí động lực, 01 Cao đẳng Cơ khí động lực, 01 trung cấp cơ khí chế tạo), năm 2009 được đổi tên thành Xưởng cơ khí trực thuộc Trường Trung học Giao thông vận tải Huế đến cuối năm 2015 Nhà trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng giao thông Huế và đầu năm 2016 Xưởng cơ khí được nâng cấp thành Trung tâm Bảo trì và Sửa chữa ô tô. Hiện nay Trung tâm có tổng số cán bộ, công nhân viên chức là 9 người. Trong đó: 01 thợ máy bậc 7/7, 01 thợ điện ô tô bậc 7/7, 01 trung cấp cơ khí chế tạo, 02 trung cấp cơ khí sửa chữa ô tô, 01 kỹ sư chế tạo máy, 01 kỹ sư cơ khí động lực, 01 đang học thạc sĩ kỹ thuật cơ khí động lực, 01 thạc sĩ kỹ thuật cơ khí động lực.

Địa chỉ: Tầng I, Nhà E, Trường Cao đẳng Giao thông Huế, 365 Điện Biên Phủ Thành Phố Huế.

Điện thoại: 0234 3823044 - nhánh 105

Web: http://cdgthue.edu.vn/index.php/trung-tam-bao-tri-va-sua-chua-o-to

Chức năng:

Giúp Ban Giám hiệu về công tác quản lý kỹ thuật ô tô, giảng dạy thực hành cơ khí, bảo trì và sửa chữa ô tô hệ Trung cấp, Cao đẳng, giảng dạy một số môn lý thuyết hệ sơ cấp nghề và bảo dưỡng sửa chữa ô tô;

Nhiệm vụ:

- Giảng dạy và biên soạn giáo án, giáo trình các môn lý thuyết của hệ sơ cấp nghề và Hướng dẫn học thực hành đối học sinh Trung cấp, Cao đẳng ngành bảo trì và sửa chữa ô tô;

- Quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa phương tiện ô tô và thiết bị Cơ khí;

- Thiết kế, thi công cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ và thực hiện dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ô tô;

- Lắp đặt và bảo hành thiết bị giám sát hành trình.

- Lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm BT&SC ô tô và phụ tùng ô tô;

Và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Danh hiệu và khen thưởng

- Giấy khen của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế về Tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước gắn với “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2012.

- Tập thể lao động xuất sắc(2017,2018,2019,2020)

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2018)

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2020)

 

 

Họ và tên: Lê Trọng Dũng
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Phó Giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Quốc Cát
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Trần Xuân Cầm
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Trần Hải Minh
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Châu Quốc Phong
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Đăng Đức Quý
Năm sinh: 1995
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Trần Văn Thịnh
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Phan Tấn Đàn
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ khí
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu