PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Năm 1993, thành lập Phòng Tài vụ.

  • Năm 2005, đổi tên thành Phòng Tài chính kế toán.

Địa chỉ:____         Tầng I nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________         365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:           0543. 823044 - Nhánh 106
Trưởng phòng:    ThS. Trần Lê Uyên Phương

 

Họ và tên:  Trần Lê Uyên Phương
Năm sinh: 1982

Chức vụ:

 

Kế toán trưởng

Trưởng phòng

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên:  Ngô Thị Kiều Oanh
Năm sinh: 1969
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Lệ Thu
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Lê Vũ Quỳnh Viên
Năm sinh: 1988
Chức vụ: Phó phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Hòa
Năm sinh: 1996
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu