PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Ngày 01/01/2010, thành lập Tổ Quản trị đời sống – Khoa học công nghệ.
  • Tháng 4/2011, nâng cấp thành Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng.
  • Tháng 7/2013, tách ra và tái lập Tổ Quản trị cơ sở vật chất từ Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng.
  • Ngày 01/4/2015 nâng cấp thành Phòng Quản trị cơ sở vật chất.

Địa chỉ:____        Tầng II nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________         365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trưởng phòng:   Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thủy
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Trưởng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Lê Văn Anh
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó trưởng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Huỳnh Văn Đính
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Châu Nguyễn Thùy Dương
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Lê Đức
Năm sinh: 1994
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu