PHÒNG KHOA HỌC, ĐỐI NGOẠI VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ:____Tầng II nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________ 365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:  054.3823044 – nhánh 111
Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Xuân Trung

Danh hiệu thi đua, khen thưởng:

  • Tập thể lao động xuất sắc năm 2016

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trung
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Trưởng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Dương Văn Lập
Năm sinh:  1979
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Phan Tại Khương Hoàng
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu