PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ:____Tầng I nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________       365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại:  054.3823044 – nhánh 105

Trưởng phòng: Thạc sĩ Lê Quang Kính

Phó trưởng phòng: Thạc sĩ .......

Họ và tên: Lê Quang Kính
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Trưởng Phòng Đào Tạo
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Lê Thị Bích Hiền
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Tổ trưởng tổ sơ cấp
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Đinh Tuấn Anh
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Ngô Thùy Chi
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hồng Huệ
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Xuân Huy
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Trần Anh Minh
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Lê Văn Phú
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Trương Thị Mỹ Phúc
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Hoàng Trọng Kim Trường
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Thanh Bảo Quỳnh
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Xuân Quang
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thảo Ngân
Năm sinh: 1995
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Trần Thị Anh Thi
Năm sinh: 1995
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Phạm Hưng
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Ánh Vân
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thúy Hằng
Năm sinh: 1994
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu