KHOA KINH TẾ

Quá trình hình thành và phát triển

  • Thành lập vào ngày 05 tháng 9 năm 2006.
  • Đào tạo các ngành Kế toán doanh nghiệp, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế vận tải, Kinh doanh vận tải đường bộ hệ trung cấp.
  • Tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, liên thông đại học và hệ sơ cấp nghề.

Địa chỉ:____        Tầng I nhà C, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________         365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:       054.3823044 – nhánh 121
Trưởng khoa:   Phó phụ trách: Ts. Hoàng Hùng

 

Họ và tên: Hoàng Hùng
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Phó phụ trách khoa
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Ngô Tuấn Huy
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Giáo viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Lê Thảo Quyên
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Giáo viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Phạm Thị Ngọc Trung
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Giáo viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu