DANH MỤC SÁNG KIẾN NĂM 2019


 

TT

Tên tác giả

Tên giải pháp

Xếp loại

1

Lê Trọng Dũng

Thiết bị ngắt mạch khởi động động cơ xe ô tô khi xe đã nổ máy

B

2

Lê Quang Hoàng (40%), Nguyễn Đăng Thông (30%), Nguyễn Xuân Thủy (30%)

Giải pháp làm cố định bó vỉa, cọc dưới dạng di động và lắp đặt camera giám sát trên hình sát hạch FC.

C

3

Trần Văn Huy (40%), Lê Thanh Phong (30%), Nguyễn Văn Ngôn (30%)

Chế tạo bộ gá lắp đồng hồ đa chuyển vị dung trong thí nghiệm cấu kiện bê tông cốt thép.

C

4

Lê Quang Kính

Chế tạo bộ giá đỡ moay-ơ

C

5

Nguyễn Đặng Phước Lâm

Giải pháp tự chạy quảng cáo trong công tác tuyển sinh trực tuyến trên mạng xã hội và tuyển sinh trình độ sơ cấp bằng phương pháp đăng ký online.

B

6

Nguyễn Xuân Trung (50%), Dương Văn Lập (30%), Phan Tại Khương Hoàng (20%)

Xe lắc tay năng lượng mặt trời dành cho người khuyết tật.

B

7

Nguyễn Ánh Vân (70%), Nguyễn Đặng Phước Lâm (30%)

Một số giải pháp phát triển công tác truyền thông của Trường Cao đẳng Giao thông Huế. 

C

8

Ngô Viết Việt

Cải tạo đầu khóa cáp chuyển số trên cơ cấu đi số của xe Toyota Vios sát hạch hạng B.

C