1. Nguyễn Xuân Trung*, Sử dụng hiệu quả trình chiếu Powerpoint với phương tiện dạy học khác, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 137, tr. 58-60, 121.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

 

2. Hoàng Hùng*, Hoàng Ngọc Trung**, Đánh giá sự hài lòng của công chức cấp phường trên địa bàn thành phố Huế về công việc, Chuyên san Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 5A (126).


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** UBND phường Thuận Hòa, thành phố Huế

 

 

3. Nguyễn Văn Công*Nguyễn Văn Ngôn**, Nghiên cứu thành phần, tính công tác và độ bền sunphat của bê tông có cấp độ bền B40 sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2 (126).


* Trường Đại học Quang Trung

** Trường Cao đẳng Giao thông Huế 

 

4. Nguyễn Xuân Trung*, Đào tạo và sát hạch lái xe ô tô dân sự, công an và quân đội: cần sự thống nhất, Tạp chí Khoa học Dạy nghề, 46, tr. 18-23.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

 

5. Lê Thanh Phong*, Nguyễn Văn Ngôn*, Ứng dụng phần mềm Mathcad trong tính toán kết cấu xây dựng, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2 (126).


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

6. Nguyễn Thanh Khanh*, Hoàng Hùng*, Hoàng Hương Trầm*, Ngô Tuấn Huy*, Đánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, 3 (47), tr. 3-11.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

7. Hoàng Hùng*, Nguyễn Đăng Hào**, Rào cản trong ý định sử dụng thiết bị giám sát hành trình vào quản lý hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, 4 (48), tr. 11-21.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Kinh tế Huế

 

8. Nguyễn Xuân Trung*, Sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1 dễ hay khó?, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 8 (117), tr. 23-25.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

9. Nguyễn Xuân Trung*, Thiết kế dạy học tích hợp bằng ma trận quy chiếu mục tiêu trong giáo dục nghề nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 10 (119), tr. 38-42.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

10. Hoàng Hùng*, Rào cản trong ý định sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Chuyên san Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 5C (126).


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

 

11. Nguyễn Văn Ngôn*Nguyễn Viết Trung**, Phan Duy Anh**, Vật liệu cốt thanh phi kim loại và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng giao thông, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, 12/2017, tr 39-43.

 * Trường Cao đẳng Giao thông Huế

* Trường Đại học Giao thông vận tải

Giới thiệu