1. Lê Thanh Phong*, Nguyễn Văn Ngôn*, Nghiên cứu, chế tạo bê tông cường độ cao M60 sử dụng vật liệu địa phương,Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 97, số 9 (2014), trang 153 -163.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

2. Nguyễn Thanh Khanh*, Nguyễn Minh Đức**, Phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 15, tháng 9/2014, trang 33-39


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế
3. Nguyễn Xuân Trung*, Đổi mới phương pháp dạy học môn Luật Giao thông đường bộ trong đào tạo lái xe, Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải 28/8/1945-28/8/2014, trang 60-62, 23.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

4. Nguyễn Xuân Trung*, Một số vấn đề về câu hỏi trắc nghiệm dùng cho sát hạch lái xe, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 37 (98), trang 46-48.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

 

5. Nguyễn Xuân Trung*, Nguyễn Đăng Thông*, Dạy học tiếp cận tích hợp trong đào tạo lái xe ô tô, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 11-2014, trang 59.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

6. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tầm nhìn của một nhà chiến lược, Kỷ yếu Hội nghị khoa học, Trường Đại học Phú Xuân, lần thứ IV, năm 2014, trang 51-57.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

** Trường Đại học Phú Xuân

7. Dương Việt Dũng*, Nguyễn Quang Trung*, Ngô Sĩ Các**. Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ HCCI trên động cơ công suất nhỏ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014.


* Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

Giới thiệu

Thời khóa biểu