Họ và tên: Nguyễn Xuân Tính
Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Tự động hóa

Chức vụ: Giảng viên bộ môn Điện
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh hiệu, khen thưởng:   

  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (giải Ba - 2014)

Giới thiệu

Thời khóa biểu