Họ và tên: Võ Toàn Thắng
Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ khí
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh hiệu khen thưởng:

    • Giáo viên dạy giỏi TCCN cấp tỉnh (giải Ba - 2012)
    • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2012)

 

 

 

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu