KHOA CƠ ĐIỆN

 Quá trình thành lập:

  • Năm 1993, thành lập Tổ Giáo viên lý thuyết.
  • Năm 1995, thành lập Ban Giáo viên lý thuyết.
  • Năm 2006, thành lập Khoa Cơ khí giao thông trên cơ sở Ban Giáo viên lý thuyết.
  • Đào tạo các ngành trình độ cao đẳng: Công nghệ ô tô
  • Đào tạo các ngành trình độ trung cấp: Bảo trì và sửa chữa ô tô, Điện công nghiệp và dân dụng và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.
  • Tham gia đào tạo liên thông cao đẳng, đại học và hệ sơ cấp nghề.

Địa chỉ:  Tầng I nhà E Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Trí

Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Tất Thành

Giới thiệu

Thời khóa biểu