KHOA CƠ ĐIỆN

  Quá trình thành lập:

  • Năm 1993, thành lập Tổ Giáo viên lý thuyết.
  • Năm 1995, thành lập Ban Giáo viên lý thuyết.
  • Năm 2006, thành lập Khoa Cơ khí giao thông trên cơ sở Ban Giáo viên lý thuyết.
  • Đào tạo các ngành trình độ cao đẳng: Công nghệ ô tô
  • Đào tạo các ngành trình độ trung cấp: Bảo trì và sửa chữa ô tô, Điện công nghiệp và dân dụng và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.
  • Tham gia đào tạo trung cấp, cao đẳng, liên thông đại học và hệ sơ cấp nghề.

Địa chỉ:  Tầng II nhà A Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Đặng Phước Lâm

Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Tất Thành

Họ và tên: Nguyễn Tất Thành
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Phó trưởng khoa
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Võ Toàn Thắng
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ khí
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Xuân Tính
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Giảng viên bộ môn Điện
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Đặng Phước Lâm
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Trưởng Khoa
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu