Họ và tên: Dương Văn Lập
Năm sinh:  

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kỹ Thuật Điện Tử

Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: dvlap.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nhiệm vụ:

  • Tham gia thực hiện các hoạt động quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng. 
  • Quản lý website.
  • Tham gia giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng

  

Hoạt động khoa học, sáng kiến

Bài đăng tạp chí (3)

  • Nguyễn Xuân Trung*Dương Văn Lập Câu hỏi "điểm liệt" sát hạch lái xe ô tô: chỉ tăng thêm rủi ro, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 226, tr. 180-187.
  • Nguyễn Xuân Trung*Dương Văn Lập Đánh giá chất lượng bộ câu hỏi sát hạch lái xe mô tô hạng A1 mới, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa học xã hội, số 16, tr. 113-122.  
  • Nguyễn Xuân Trung, Dương Văn Lập (2019), Thiết kế cải tạo xe lắc năng lượng mặt trời dùng cho người khuyết tật, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, 36, tr. 31-38.

 

Sáng kiến cải tiến (2)

  • Nguyễn Xuân Trung, Dương Văn Lập, 2020. Đánh giá chất lượng câu hỏi “điểm liệt” sát hạch lái xe ô tô. Loại C
  •  Nguyễn Xuân Trung, Dương Văn Lập, Phan Tại Khương Hoàng, 2019. Xe lắc tay năng lượng mặt trời dành cho người khuyết tật. Loại B

 Danh hiệu, khen thưởng

  • Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2019
  • Giải Khuyến khích Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Toàn Quốc lần thứ VI năm 2019
  • Giải Nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thừa Thiên Huế (2018)
  • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2019, 2020,2021)
  • Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2021)