Họ và tên: Nguyễn Đăng Hoàng Tú
Năm sinh: 1991
Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.