TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN

 

Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế Huế.

Điện thoại - Fax: 0234.3823044

Giám đốc: ThS. Nguyễn Đăng Thông

Phó giám đốc: ThS. Đặng Văn Phước

Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Huế, đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học góp phần ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Họ và tên: Đặng Văn Phước
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Phó Giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Đăng Hoàng Tú
Năm sinh: 1991
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Tùng
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Dương Văn Lập
Năm sinh:  
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên: Lê Vũ Quỳnh Viên
Năm sinh: 1988
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Đặng Thị Hoài Phương
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.