Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hương
Năm sinh: 1990

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Công nghệ sinh học
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu