Họ và tên: Trần Văn Huy
Năm sinh: 1992

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ:

  • Tham gia công tác thí nghiệm, kiểm định các công trình xây dựng
  • Tham gia thiết kế công trình dân dụng
  • Tham gia giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng

 

 

Hoạt động khoa học, sáng kiến

Bài đăng tạp chí (1)

 

Đề tài (1)

  • Tham gia đề tài khoa học cấp cơ sở "Nghiên cứu khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng vật liệu polime cốt sợi". mã số KHCN-02-2018, đề tài nghiệm thu xếp loại B 12/2018.

 

Sáng kiến cải tiến (1)

  • Trần Văn Huy, Nguyễn Văn Ngôn. 2017. Xây dựng 3 mô đun dự báo nhanh sức chịu tải và kiểm toán cấu kiện bê tông cốt thép. Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Loại C.

 

Danh hiệu, khen thưởng:

  • Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh (2018)
  • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2017, 2018)

Giới thiệu

Thời khóa biểu