Họ và tên: Phạm Hưng
Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ:

  • Tham gia công tác thí nghiệm, kiểm định các công trình xây dựng khi có hợp đồng với chủ đầu tư.
  • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Các môn giảng dạy

  • Hệ trung cấp:       Tổ chức thi công, khảo sát thiết kế đường, vật liệu xây dựng
  • Hệ đại học (thỉnh giảng): Vật liệu xây dựng

Giới thiệu

Thời khóa biểu