Họ và tên: Phan Tại Khương Hoàng
Năm sinh: 1989

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Công nghiệp và công trình nông thôn
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  0935121283
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ:

  • Tham gia công tác thí nghiệm, kiểm định các công trình xây dựng khi có hợp đồng với chủ đầu tư.
  • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

 

Các môn tham gia giảng dạy:

  • Hệ trung cấp: Cơ học xây dựng; Cơ học lý thuyết; Thủy lực – Thủy văn; Máy xây dựng; Điện kỹ thuật; Thực tập tay nghề cơ bản; Thực tập nề, mộc, coopha.
  • Hệ cao đẳng (thỉnh giảng): Môi trường trong xây dựngDanh hiệu, giải thưởng, khen thưởng

  • Giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - năm 2019.

Giới thiệu

Thời khóa biểu