Họ và tên: Trần Viết Đài
Năm sinh: 1986

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Quản lý đất đai
Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ:

  • Tham gia công tác thí nghiệm, kiểm định các công trình xây dựng khi có hợp đồng với chủ đầu tư.
  • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

 

Các môn giảng dạy

  • Trung cấp: An toàn lao động, Trắc địa, thực tập trắc địa, bảo vệ môi trường giao thông vận tải, thực tập tay nghề cơ bản, cấp thoát nước và công trình.
  • Cao đẳng: Môi trường trong xây dựng.
  • Đại học (thỉnh giảng): Trắc địa đại cương, thực tập trắc địa.


Hoạt động khoa học, sáng kiến
Bài báo

  • Trần Viết Nguyên, Trần Viết Đài. 2013. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn đầu tư khu vực phát triển nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, số 3, trang 10-18.

Giới thiệu

Thời khóa biểu