TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2015 trên cơ sở Phòng Thí nghiệm kiểm định xây dựng LAS-XD1216 thuộc Khoa Xây dựng

Địa chỉ:____          Tầng II nhà C, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________           365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Giám đốc:          Thạc sĩ Lê Thanh Phong

Giới thiệu

Thời khóa biểu