Họ và tên: Trần Hoàng Đợi
Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Triết học

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Cơ bản
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các môn giảng dạy

  • Trung cấp: Giáo dục chính trị, Giáo dục pháp luật
  • Cao đẳng: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Đại học (thỉnh giảng): Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam., Pháp luật đại cương

 

Hoạt động khoa học, sáng kiến
Bài đăng kỷ yếu, tạp chí (9)

Đề tài

Sáng kiến

  • Trần Hoàng Đợi. 2011. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Loại B.

 

Danh hiệu, khen thưởng:

  • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2015)
  • Gương mặt Thanh niên tiêu biểu ngành Giao thông vận tải (2015)
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (2015)
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2011, 2012, 2013, 2014)
  • Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc (giải Ba - 2012)
  • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2012)