Họ và tên: Ngô Thị Kiều Oanh
Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:  
E-mail: ntkoanhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giới thiệu

Thời khóa biểu