Họ và tên: Trần Lê Uyên Phương
Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kế toán
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại:  
E-mail: tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh hiệu, khen thưởng   

    • Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (giải Ba, 2012)
    • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2012, 2014)

Giới thiệu

Thời khóa biểu