Họ và tên: Nguyễn Văn Ngôn
Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng cầu hầm
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các môn tham gia giảng dạy:

  • Hệ sơ cấp: Vẽ xây dựng, lý thuyết nghề xây dựng cầu cống, thực tập nghề xây dựng cầu cống.
  • Hệ trung cấp: Trắc địa, Nền móng công trình, Thiết kế và xây dựng cống, Xây dựng cầu.
  • Hệ cao đẳng (thỉnh giảng): Giải pháp nền móng hợp lý, Nền móng công trình, Đồ án nền móng công trình.
  • Hệ đại học (thỉnh giảng): Phương pháp nghiên cứu khoa học, Thực hành trắcđịa.


Hoạt động khoa học, sáng kiến
Bài đăng tạp chí (9)

  

Đề tài (4)

Sáng kiến, bài giảng giáo viên dạy giỏi (7)

  • Trần Văn Huy, Nguyễn Văn Ngôn. 2020. Ứng dụng phần mềm DPSurey trong xây dựng bản đồ địa hình. Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Loại C.
  • Trần Văn Huy, Lê Thanh Phong, Nguyễn Văn Ngôn.2019 chế tạo bộ gá lắp đồng hồ đo chuyển vị dùng trong thí nghiệm cấu kiện bê tông cốt thép, Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Loại C.
  • Nguyễn Văn Ngôn, Đỗ Trung. 2018. Mô hình công nghệ thi công cầu theo phương pháp đà giáo di động. Giải nhất Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Trần Văn Huy, Nguyễn Văn Ngôn. 2017. Xây dựng 3 mô đun dự báo nhanh sức chịu tải và kiểm toán cấu kiện bê tông cốt thép. Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Loại C.
  • Nguyễn Văn Ngôn. 2013. Công nghệ MSS. Giải Nhất tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.
  • Nguyễn Văn Ngôn, Trương Nhật Tân. 2010. Bộ học cụ kỹ thuật đổ bê tông dưới nước theo phương pháp rút ống thẳng đứng. Trường Trung học Giao thông vận tải Huế. Loại B.
  • Nguyễn Văn Ngôn. 2010.Cải tiến quy trình cân bằng định tâm máy kinh vĩ. Trường Trung học Giao thông vận tải Huế. Loại C.

 

Danh hiệu, khen thưởng:

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu