Họ và tên: Nguyễn Thanh Khanh
Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại:  0914191747
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Các môn giảng dạy

  • Nguyên lý thống kê kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Phân tích hoạt động kinh doanh


Hoạt động khoa học, sáng kiến
Bài đăng tạp chí (9)

Đề tài

  • Đề tài cấp cơ sở Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, mã số KH-CN-2014, Định vị thương hiệu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế về đào tạo lái xe ô tô. Chủ nhiệm đề tài.

 

Danh hiệu, khen thưởng

  • Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh (2018)
  • Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của BCH Trung ương Đoàn (2017)
  • Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2014)
  • Bằng khen của Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế (2011)
  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2010, 2012, 2013, 2014,2016,2017,2018)
  • Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (giải Nhất - 2010)

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu